Patsitegu

Klass: II ja III kooliaste.

Eesmärk:
  • teada erinevaid patsipunumise viise; 
  • osata punuda erinevaid punutisi nii endale kui ka kaasõpilasele.
Seosed õppekavaga:
  • Etikett.
    • Rõivastus, väljanägemine ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ja restoranis. 


Teema maht: 1 nädal (2 ainetundi).

Teemaga seonduvaid ideid: Lisaks erinevate punutiste punumisele on võimalik rakendada üldisemas mõistes soengute tegemise viise ja variante, kaasates teemasse ka õige juuksehoolduse ning erinevatel üritustel sobivate juuste seadmise viisid.

Patsiteole eelnevas tunnis saab anda õpilastele ülesande õppida mõne patsi punumine õppevideo või piltjuhiste abil selgeks ja tunnis on  õpilased järjestõpetajate rollis, andes edasi oma teadmisi ja õpetussõnu eri punutiste punumiseks.