Ootetöö

Klass: II kooliaste.

Eesmärk: 
  • omandada oskus oma aega oskuslikult ja iseseisvalt planeerida õpetaja poolt ette antud põhitöö kõrvalt.
Seosed õppekavaga:
  • Töö kulg.
    • Töötamine tööjuhendi järgi. 
    • Õpilase kujundamine iseseisvaks õppijaks.
    • Oma töö korrektsuse ja esteetilisuse hindamine. 


Teema maht: sõltuvalt paralleelsest põhiülesandest ootetööga tegelemise aeg.

Teemaga seonduvaid ideid: Selleks, et õpilane ei peaks niisama ootama, kui põhiülesandesse on tulnud viga või kui ei osata edasi minna, on võimalik rakendada erinevaid ootetöid. Oluline on see, et antav ootetöö peab olema parajalt haarav, kuid ka ülesehituslikult lihtne, selleks et neil ootetööga ei tekiks liialt palju probleeme ja raskusmomente.