Minu kinda lugu

Klass: III kooliaste.

Eesmärk:
 • praktiliselt valmis teha enda poolt kavandatud loomingulised kirikindad; 
 • saada selgeks kinda kudumiseks erinevad tehnikad ning töövõtted;
 • hinnata oma panust igal kinda kudumise etapil; 
 • saada ülevaade korraliku ning hea pildi tegemisest, neid oma kinda loos kasutamiseks.  
Seosed õppekavaga:
 • Disain ja kavandamine.
  • Ideekavand ja selle vormistamine.
  • Ornamentika alused.
  • Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööedet kavandades.
 • Rahvakunst.
  • Sümbolid ja märgid rahvakunstis.
  • Kudumine eesti rahvakunstis.
  • Eesti etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel.
 • Töö organiseerimine.
  • Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase eneseväljendusena. 
  • Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt materjalist ja valmistatavast esemest. 
  • Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ja hindamine. 
  • Töö esitlemine ja eksponeerimine.
 • Tööliigid.
  • Kudumine.
   • Silmuste kasvatamine ja kahandamine. 
   • Ringselt kudumine.
   • Kirjamine.
   • Erinevate koekirjade kudumine skeemi järgi.

Teema maht: 10 nädalat. (20 ainetundi).
 • 1. NÄDAL - Kudumine - Parempidise ja pahempidise silmuse meeldetuletamine. Nelja vardaga kudumine. Proovitööks kirikotike. Oma kinda loo jutustamise sissejuhatus - kirjamine.
 • 2. NÄDAL - Kirjamine - kirikotike. Mõisted kirjamine, lõngajooks, kirjakord, koekiri. Oma kirikinda silmuste hulga arvutamine, oma kirikinda mustri loomine. Korrektse kavandi kriteeriumid.
 • 3. NÄDAL - Kirikotikese viimistlemine. Oma kirikinnaste kavandi loomine, nende analüüs. Kinda silmuste loomine, kinda randmeosa kudumine - soonikkude. 
 • 4. NÄDAL - Kudumine - silmuste kasvatamine kirjamiseks. Kirjamine.
 • 5. NÄDAL - Kudumine - kirjamine.
 • 6. NÄDAL - Kudumine - pöidla-ava kudumine. 
 • 7. NÄDAL - Kudumine - kirjamine.
 • 8. NÄDAL - Kudumine - kinda kahandamise võimalused - kandiline- või ümar kahandus.
 • 9. NÄDAL - Kudumine - pöial. 
 • 10. NÄDAL - Kinda viimistlemine. Refleksioon, kokkuvõtete tegemine - oma kinda loo loomine - esitluse kokkupanemine. 

Teemaga seonduvaid ideid: Lugude jutustamise teemat on võimalik rakendada kõikide erinevate aine teemade puhul, olenemata sellest, kas tegemist on käsitööalase või kodunduse teemaga. Kuna õppekava soosib protsessi hindamist ning selle jäädvustamist, siis sobib loo jutustamise meetod hästi just pikemaajaliste tööde juurde. Küll aga annab lugusid jutustada ka ühe tunni teemast, nt mõne toidu valmistamise loo jutustamine, mis on toidupraktikumi käigus ette antud ajaga valmis tehtud.

"Minu .... lugu" jutustamise meetodile sarnaselt võib rakendada ka õpilaste õppematerjalide loomise ülesannet. Näitena võib tuua mõne salvrätiku voltimise tehnika, kus kas video käigus luuakse õppevideo või jäädvustatakse piltide näol seeria, mis pannakse kokku õppematerjaliks.