Interneti käsitöölaegas

Klass: II ja III kooliaste.

Eesmärk:
 • omada oskust Internetikeskkonnas orienteeruda ning leida üles vajalikku informatsiooni; 
 • omada teadmisi informatsiooni ja piltide allalaadimisega seotud reeglitest; 
 • osata kasutada oskuslikult õppevideosid enda tarbeks, kas uue tehnika omandamiseks või - meeldetuletamiseks; 
 • osata luua inspireeritud materjalist lähtuvalt omanäoline korrektne tootekavand.
Seosed õppekavaga:
 • Kavandamine (II kooliaste).
  • Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. 
  • Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. 
  • Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. 
 • Disain ja kavandamine (III kooliaste).
  • Moe, isikupära ja proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades.
  • Sobivate lisandite valik stiili kujundades. 
  • Ideekavand ja selle vormistamine. 
 • Töö organiseerimine.
  • Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ja hindamine. 
  • Töö esitlemine ja eksponeerimine. 
  • Virtuaalkeskkonna kasutamine oma töö eksponeerimiseks. Teema maht: 1 nädal (2 ainetundi).

Teemaga seonduvaid ideid: iga uue teema alguses võib õpilastega läbi viia Internetikeskkonnas ajurünnaku, selleks et iga õpilane saaks koguda endale huvipakkuvaid ideid uue praktilise töö läbiviimiseks. Loomulikult peavad sellele eelnema õpetajapoolsed juhised, selleks et õpilased ei valiks kõik erinevaid töid - ette tuleb anda käesolevaks tööks omandatavate teadmiste ja oskuste loend.

Tunni teemaks võib olla ka rahvakunst, mil õpilased otsivad rahvakunsti temaatilisi materjale Internetikeskkonnast. Samuti võivad nad koguda ka lihtsalt inspireerivaid käsitööpilte ning tunni üheks ülesandeks saab olema tänapäeva moeloomingusse rahvakunstiliste elementide sobitamine.