Parim retsept

Klass: II ja III kooliaste. 

Eesmärk:
 • orienteeruda Internetikeskkonnas retsepti valikul.  
 • osata retsepti valikul arvestada ette antud aja, tunni teema ning muude tingimustega. 
 • töötada meeskonnas edukalt, arvestades grupi rolle ning terviku moodustamist. 
 • serveerida valmis toit esinduslikult ning osata jäädvustada toidust korrektne ning hea kvaliteediga pilt. 
Seosed õppekavaga:
 • Töö organiseerimine ja hügieen (II kooliaste).
  • Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. 
  • Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 
 • Lauakombed.
  • Lauakombed ja lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. 
  • Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks. 
 • Töö organiseerimine (III kooliaste). 
  • Meeskonnatöö juhtimine.
  • Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades. 
  • Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüsimine ja kasutamine. 
  • Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ja hindamine.
 • Etikett.
  • Ideede ja võimaluste leidmine erinevate peaolaudade kujundamiseks. 
 

Teema maht: 2 nädalat (4 ainetundi).

Teemaga seonduvaid ideid: Paljusid toidupraktikume on võimalik sel viisil üles ehitada, kus praktilisele toiduvalmistamisele eelneb teemaga seotud teoreetiline osa. Seejuures on võimalik olla ka paindlik õpilaste toidupraktikumiks väljavalitava toidu juures, kui kindla toiduaine valmistamine nõuab sarnast valmistusviisi. Nii on võimalik toidupraktikumiks eelnev tund üles ehitada sel viisil, et mitte anda õpilastele ette kindlad retseptid vaid soolase toidu valmistamiseks üks soolane toiduaine ning magustoiduks üks magus toiduaine. Samuti võib toidupraktikumi üles ehitada kindla toiduvalmistamise viisi järgi (nt keetmine, pruunistamine, praadimine) ning järgnev toidupraktikum peab igas grupis sisaldama eelpool nimetatud toiduvalmistamise viisi. 

Sellest lähtuvalt valivad õpilased ise välja retsepti, mida nad järgmises toidupraktikumis valmistama hakkavad, mõeldes seejuures detailsemalt läbi valitava toidu, retsepti ning kõik sellega seonduva (lauakatmine, toidu serveerimine jms).