Õmblemise juhiload

Klass: II kooliaste.

Eesmärk:
 • saada ülevaade ühe laiahaardelise teema põhipunktidest; 
 • omandada ühe käsitöötehnika põhioskused, selleks et tagada tulevikus teadlik õmblemistöö; 
 • saada õmblemise algteadmiste ja -oskuste omandamise käigus valmis praktiline töö (nt käsitöötarvikute kott). 
Seosed õppekavaga:
 • Tööliigid.
  • Õmblemine.
   • Töövahendid.
   • Täpsuse vajalikkus õmblustöös.
   • Õmblusmasina niiditamine.
   • Lihtõmblus.


Teema maht: 8 nädalat (16 ainetundi).
 • 1. NÄDAL - sirgete lihtõmbluste õmblemine, nurklike lihtõmbluste õmblemine.
 • 2. NÄDAL - niiditamine - ülemine ja alumine niit + poolimine.
 • 3. NÄDAL - käänuliste lihtõmbluste õmblemine niiditatud masinaga.
 • 4. NÄDAL - õmblusvaru, kanga kinnitamine nööpnõeltega, traageldamine, sik-sak õmblusega ääristamine.
 • 5. NÄDAL - kangatükkide kokkuõmblemine, niidiotste korrektne viimistlemine, edasi-tagasi õmblus.
 • 6.-7. NÄDAL - palistamine - ühekordne ja kahekordne palistus - kanga korrektne ärakeeramine.
 • 8. NÄDAL - tööde viimistlemine, juhilubade kokkuvõtete tegemine. Õmblemise juhilubade eksam, juhilubade väljastamine.

Teemaga seonduvaid ideid: Eelpool tutvustatud juhilube on võimalik rakendada paljudes erinevates mahukamates teemades, mis koosneb algteadmistest, ilma milleta ei ole võimalik järgnevaid oskusi omandada. Kindlasti võib siia alla liigitada käsitöö aines tavapäraseks kujunenud n-ö põhilised tööliigid nagu kudumine, heegeldamine ja tikkimine.