Fantaasia üritus

Klass: III kooliaste

Eesmärk: 

 • omada teadmisi ja oskusi loomingulise ürituse korraldamiseks, arvestades seejuures erinevaid aspekte (eelarve, tingimused, töödejaotus jms); 
 • osata töötada efektiivselt meeskonnas, jagada rolle ja jõuda edukalt ühise eesmärgini; 
 • mõtestada loominguliselt oma ideid, tuues paralleele nende reaalsete toimimisvõimalustega. 
Seosed õppekavaga:
 • Töö organiseerimine.
  • Meeskonna juhtimine. 
  • Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest kuni tulemuse analüüsimiseni.
  • Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades. 
  • Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüsimine ja kasutamine. 
  • Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ja hindamine. 
 • Etikett.
  • Koosviibimiste korraldamine. 
  • Kutsed ja kingitused. 
  • Ideede ja võimaluste leidmine erinevate peolaudade kujundamiseks. 


Teema maht: 4 nädalat (8 ainetundi). 
 • 1. NÄDAL - Inspiratsiooniallikas, meeleolu looja – olustikupilte huvitavatest ideedest – kogumik pilte, mille seast otsustate oma ürituse korraldamise temaatika ja väljanägemise. Esmaideed, mis võivad töö käigus muutuda – sihtrühm, koht, aeg, värvid, blogi kujundus, kirja font meeleolu loomiseks jms.
 • 2. NÄDAL - Menüü koostamine, toitude kokkusobitamine. Toiduainete värvid, mis üritusele sobiks + põhjendus. Milliseid toite nendest toiduainetest saab valmistada?
 • 3. NÄDAL - Sisekujunduselemendid – laua katmise võimalused – kõik ümbritsev, mis loob meeleolu ja antud teema tunnetuse.
 • 4. NÄDAL - Kuidas üritust reklaamida? Reklaamplakati koostamine. Milline peaks välja nägema ürituse plakat, et inimesed tuleks üritusele?

Teemaga seonduvaid ideid: Võimalusel oleks hea, kui saaks fantaasia ürituse reaalselt ka korraldada, kas näiteks loomingulise kohviku, puhveti pidamise või filmiõhtu vms näol.